Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok B (biały) Nr 3 (7 stycznia 2018)

Rozważanie

Ludzie słuchający wezwania do nawrócenia, jakie głosił Jan Chrzciciel, poddawali się obmyciu w wodzie, wyrzekając się przy tym swych grzechów. Wielu z nich miało nadzieję, że prorok znad Jordanu jest Mesjaszem, a przyjmując obmycie wodą w cieniu jego rąk, myśleli, że staną się dziedzicami królestwa mesjańskiego. I choć nie rozumieli w pełni chrztu Janowego, to weszli na drogę pokuty i nawrócenia. Podobnie w naszym życiu: też nie rozumiemy do końca, co to znaczy być dziedzicami Królestwa Bożego, lecz wiemy także, że prowadzi do niego wąska ścieżka nawrócenia: pracy nad sobą, wysiłku, by nie kierować się uprzedzeniami, lenistwem, zazdrością. Potrzebujemy żywej wiary i uległości Duchowi Świętemu, aby radykalnie opowiedzieć się za Jezusem.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła