Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (1 stycznia 2018)

Wprowadzenie do liturgii

NOWY CZAS I NOWE IMIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Lektura czytań Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki zaprasza nas do radości z rozpoczynającego się nowego roku w atmosferze błogosławieństwa, czyli szczęścia.
Zmieniamy kalendarz na biurku, w pracy, w domu, patrzymy na liczbę 2018 w naszej komórce, na tablecie czy komputerze. W tej czynności towarzyszy nam Bóg Ojciec. On zapewnia każdego z nas o swej opiece i mówi nam: „Błogosławię cię, strzegę, obdarzam łaską, rozjaśniam dla ciebie moją twarz i chcę dawać ci pokój”.
To są słowa umacniające naszą drogę życia, nasze wędrowanie w powołaniu do życia i miłości, do coraz głębszego i lepszego przeżywania daru, jakim jest czas. Pełnia tego czasu nastała w życiu Maryi, kiedy urodziła Syna Bożego. Pełnia tego czasu przychodzi do nas za każdym razem, gdy pozwalamy, by rodziły się w nas słowa lub gesty miłości wobec konkretnych ludzi, z którymi Bóg pozwolił nam żyć.
Po narodzeniu Jezusa Maryja w ciszy serca zatrzymuje, zachowuje i rozważa wszystko to, co słyszy, widzi i doświadcza jako Matka. Z tej dziewiczej ciszy Maryja rodzi wciąż nową postawę miłości w relacji do osób, wydarzeń, rozmów, które nasilają się wraz z przybyciem pasterzy, a potem wizytą królów. Matka Boża rodzi także nas w porządku łaski. Opiekuje się każdym z osobna w sposób indywidualny i niepowtarzalny.
Jak opisuje Ewangelia, ósmego dnia nadano Nowonarodzonemu Dziecku imię Jezus, co znaczy: Zbawiciel. Dzisiaj Maryja zaprasza nas, byśmy błogosławieni w imię Jezusa oraz z Jej matczyną pomocą postępowali przez cały rozpoczynający się rok w nowości życia. A nowe imię, które nam zawsze towarzyszy, brzmi: szczęśliwi!

s. Anna Juźwiak ‒ apostolinka