Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok B (biały) Nr 65 (31 grudnia 2017)

Wprowadzenie do liturgii

Kochać Boga i bliźniego w rodzinie

Wpatrując się w przykład Świętej Rodziny, uczmy się przeżywać nasze życie rodzinne w harmonii, tego co boskie, z tym co ludzkie.
Wizyta Świętej Rodziny w świątyni Jerozolimskiej podyktowana była tradycją Prawa Żydowskiego. Należało pierworodnego syna poświęcić Panu. Taki gest był wyrazem czci wobec Boga, który uważany był za Dawcę życia, a także uczył wdzięczności, za to co małżonkowie mogli otrzymać najcenniejszego, a mianowicie za dar pierwszego dziecka. W życiu nie powinniśmy nigdy zapominać o postawie wdzięczności. Odnosi się ona do Pana Boga, a także do osób, którym coś ważnego jesteśmy w życiu wdzięczni: rodziców, krewnych, czy  dobroczyńców.
Dzisiejsza niedziela przypomina nam o roli jaką odgrywa rodzina w życiu człowieka. Jest ona dla każdego z nas naturalnym środowiskiem wzrostu, tak w wymiarze religijnym, jak i ludzkim. W rodzinie uczymy się kochać Boga, ale także drugiego człowieka.
Niestety nie wszyscy mogą cieszyć się pełnym szczęściem życia rodzinnego. Wiele rodzin doświadcza kryzysów, które nierzadko kończą się dramatem rozpadu małżeństwa i cierpieniem dzieci. Brak harmonii w życiu rodzinnym, wywołuje u dzieci wiele problemów natury emocjonalnej, co także negatywnie rzutuje na całe późniejsze życie.
Obchodząc święto Świętej Rodziny módlmy się za współczesne rodziny, aby pozostając wiernymi Bogu i Bożym przykazaniom, potrafiły sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat.  Aby potrafiły ofiarowywać Bogu swój cenny czas i nigdy nie zaniedbywały celebracji ważnych momentów życia rodzinnego.

ks. Mariusz Krawiec ‒ paulista