Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

1 NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 58 (3 grudnia 2017)

Rozważanie

     Czuwanie jest elementem ludzkiej egzystencji. Matka czuwa nad dzieckiem, nad życiem. Młody człowiek czuwa, by nie przegapić miłości. W chorobie czuwamy przy bliskim, by nie zawieść miłości. Zatem naturalne wydaje się, że również w naszej przestrzeni duchowej musi istnieć jakieś duchowe czuwanie.

To czuwanie Paweł trafnie zdefiniował w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 7, 29-31). Nie chodzi o to, że nie powinniśmy zakładać rodzin, ale o to, żeby wiedzieć, do czego to życie rodzinne zmierza. Nie chodzi o to, żebyśmy nie pragnęli ludzkiej miłości, ale wiedzieli, jaki jest jej Boży ideał. Nie chodzi o to, żebyśmy nie nabywali dóbr materialnych, ale o to, żeby były one środkiem do celu, a nie zastępowały go. W chrześcijańskim czuwaniu chodzi m.in. o to, żeby nie mylić środków z celami. O to, by odźwierny nie chciał zarządzać własnością Pana jak swoją – bo wtedy może się okazać, że właściciel nadejdzie zbyt szybko.

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła