Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

32 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 55 (12 listopada 2017)

Rozważanie

Historia panien rozsądnych i głupich odnosi się do naszej wiary.
Pięknie jest w swoim życiu spotkać Jezusa. Rozumie to każdy, kto będąc daleko od Boga i Kościoła, przeżył nawrócenie, doświadczył uzdrowienia, odkrył wspólnotę Kościoła.
Problem pojawia się jednak, kiedy wiara zastyga. Bo z wiarą nie jest tak jak z pieniędzmi – jak wypracujesz, to masz. Wiara albo jest pomnażana, albo zanika. Poznawszy Chrystusa raz, stale musimy Go poznawać. Potrzebna jest nam roztropność pięciu panien, które zabrały ze sobą oliwę.
Oliwa oznacza łaskę Bożą. Zabranie jej to symbol naszego zaangażowania w wiarę. Trzeba uczyć się zauważać Boże działanie w najdrobniejszych sprawach naszego dnia. Na tym polega rachunek sumienia: Zdać sobie sprawę, jak bardzo blisko mnie był dziś Jezus. Do jak wielkich zadań mnie posyłał. Może okazał swą moc w przezwyciężeniu jakiejś słabości, a może przeciwnie – w upadku pokazał mi, że nie jestem sam. Takie zadziwienie życiem sprawia, że nasza wiara ciągle ma oliwę, by świecić i wskazywać drogę innym.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła