Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok A (biały) Nr 53 (1 listopada 2017)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!

W dzisiejszą uroczystość – podobnie jak w Boże Narodzenie – grozi nam zagubienie istoty świętowania ze względu na wielość i bogactwo tradycji. Pośród grobów, zniczy, medialnych wezwań do zadumy, wyciszenia, Kościół tego dnia bije w wielki dzwon, abyśmy usłyszeli potężne wezwanie do świętości. I to powołanie jest dziś najważniejsze.
 Pięknie jest stanąć nad grobami najbliższych, pomodlić się, zapalić znicz, ale jeszcze ważniejsze jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii, całej liturgii: świętymi bądźcie! A że to jest możliwe, widać w życiu ludzi takich jak my – św. Franciszka, św. Faustyny, św. Jana Pawła II. Dziś stają oni wszyscy pośród nas i mówią, że świętość jest możliwa, wprowadza się ją w codzienność i realizuje w konkretach dnia powszedniego. Oni już ją osiągnęli, a my walczymy. Jesteśmy jednak wezwani do świętości – to wynika z sakramentu chrztu, a nie np. święceń kapłańskich czy ślubów zakonnych.
Jest też dobra wiadomość dla wszystkich zapracowanych − coraz bardziej docenia się ludzką pracę jako środek uświęcenia: „[...] praca może być środkiem uświęcania i ożywiania rzeczywistości ziemskich w Duchu Chrystusa” (KKK 2427).
Warto więc, abyśmy, spotykając się z najbliższymi nad grobami, pomyśleli, że wszyscy święci są też dla nas taką dalszą „rodziną”. To oni się za nas modlą (szczególnie nasi wyjątkowi patroni) i to właśnie oni wyjdą po nas, gdy nasze ciało będzie już złożone w grobie. Warto już teraz się z nimi zaprzyjaźnić i śmiało zmierzać na spotkanie ze św. Franciszkiem, św. Janem Pawłem II, św. Faustyną i wszystkimi innymi świętymi.

ks. Adam Rybicki