Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

30 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 52 (29 października 2017)

Rozważanie

     Żydów obowiązywało 613 przykazań wynikających z Tory. Wielu zachodziło w głowę, jak to zrobić, żeby je wszystkie wypełnić. Może spróbować wyłowić z tych 613 kilka najważniejszych przykazań? Z pytaniem o to zwrócił się do Jezusa pewien nauczyciel Prawa. I usłyszał dobrze znaną nam odpowiedź: Dwa przykazania są najważniejsze: Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Ale żeby nie pomylić miłości z uczuciem, rzeczywistością nietrwałą i zmienną, Pan Bóg podpowiada, że kochać mamy Go całym umysłem, całą duszą i całym sercem. Miłość do Boga ma więc w sobie jakby trzy składniki: ma być rozumna, angażować nadprzyrodzoność i ma być ludzka, czyli angażująca całego człowieka. W drugim przykazaniu miłości Pan Bóg stawia przed nami takie zadanie: Pragnij dobra dla innych, jak pragniesz go dla siebie. Nie trzeba więc czekać na jakieś specjalne natchnienie, żeby kochać. Bo miłość to nie tylko uczucie, to decyzja i praca, trud angażujący wszystkie siły. Kto kocha, równocześnie realizuje wszystkie pozostałe przykazania.
Kto kocha Boga i bliźniego, wie, co jest najważniejsze w życiu i tego życia nie marnuje
.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła