Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

27 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 49 (8 października 2017)

Rozważanie

     W świetle słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nową winnicą jest Kościół – wspólnota ludzi, którzy uwierzą słowom Jezusa i przyjmą Go jako Syna Bożego.
Jesteśmy kolejnym pokoleniem dzierżawców winnicy. Możemy tym wszystkim dysponować, pod warunkiem jednak że będziemy przestrzegać reguł dzierżawy, tzn. uznamy prawo własności właściciela oraz będziemy mu oddawać należną część plonów.
Niestety, bardzo często nie jesteśmy uczciwymi dzierżawcami. Smutnym tego przykładem są: podziały i odstępstwa, wypaczanie doktryny Kościoła i nieposłuszeństwo względem jego pasterzy. Każdy chce mieć własną wizję Kościoła i tego, jak powinien funkcjonować. Z dzierżawców przemieniamy się w samozwańczych właścicieli, czego przejawem są np. próby dostosowania przykazań Bożych do dzisiejszych czasów. Sami chcemy decydować o wszystkim, choć nie należy to do naszych kompetencji.
Winnica – Kościół – przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii ma swego właściciela – Boga Ojca, ma swego dziedzica – Jezusa Chrystusa, ma swoich dzierżawców – nas wierzących. Czy przyniesiemy dobry plon?

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła