Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

27 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 49 (8 października 2017)

Wprowadzenie do liturgii

WYDAĆ OWOCE KRÓLESTWA BOŻEGO

Pan Bóg na przestrzeni dziejów przemawiał do nas nie tylko przez swoich proroków. Kiedy nadeszła pełnia czasów, przemówił do nas przez Syna (por. Ga 4,4). Bóg, który jest Słowem, pragnie, abyśmy Go usłyszeli i usłuchali.
Księgi Starego Testamentu bardzo wyraźnie pokazują, jak na różne sposoby, posyłając swoich proroków, Bóg w ciągu wieków komunikował się z człowiekiem. Pragnął doprowadzić go do jak najbliższej zażyłości z sobą. Uczą nas one także, że zazwyczaj los proroków nie był łatwy. Spotykali się z ogromnym sprzeciwem tych, do których byli posłani. Swoją misję często przypłacali życiem, co potwierdzają słowa samego Jezusa: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani” (Mt 23,37). On sam zresztą przypieczętował swoją misję miłości ofiarą życia złożoną na drzewie krzyża. On jest Synem z dzisiejszej przypowieści, dziedzicem, którego zabili nikczemni rolnicy.
Ile razy my sami krzyżujemy w sobie Syna Bożego? Zamiast wydawać owoce królestwa Bożego, którego jesteśmy członkami przez chrzest – zachowujemy się jak ci, którzy nie tylko nie rozpoznają przyjścia Pana, ale czynnie Mu się sprzeciwiają. Choć pierwotny sens dzisiejszej Ewangelii był ostrzeżeniem dla Żydów, którzy w Chrystusie nie chcieli uznać Mesjasza, to zawarta w niej przestroga skierowana jest również do nas. Włączeni zostaliśmy do królestwa Bożego, aby wydawać już teraz jego owoce. Tylko ten, kto całym sobą jest zasłuchany w Słowo Boże, może wydać owoce prawdziwego nawrócenia.

o. Daniel W. Stabryła ‒ benedyktyn