Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok B (biały) Nr 61 (25 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

UJRZELIŚMY ŚWIATŁOŚĆ WIELKĄ

W radosną noc Narodzenia Pańskiego stajemy wobec Tajemnicy przyjścia na świat Zbawiciela. Zatrzymujemy się w duchu w Betlejem przed srebrną gwiazdą, gdzie widnieje napis: "Tu Słowo stało się Ciałem". Wsłuchujemy się w orędzie Boskiego Posłańca: Zwiastuję Wam wielką radość (...) dziś w mieście Dawida urodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10-11). Chrystus Bóg i Człowiek wkracza w dzieje świata, w ludzką historię, w dzieje każdego człowieka. Przynosi światło z niebios, przynosi wszelkie Boże błogosławieństwo, przynosi pokój i radość, otwiera przyszłość. Nowonarodzony rozpoczyna nową erę: stał się Ciałem, Człowiekiem, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym, aby mógł być domownikiem Boga i mocą Boga budować już tu, na ziemi, lepszy świat. Od tej chwili życie przestało być mrokiem i ciemnością - stało się światłością w Panu. Dzisiaj prosimy, aby miejscem narodzin Zbawiciela stały się nasze serca, abyśmy mogli doświadczyć Jego pokoju i razem z aniołami, razem ze wszystkimi świętymi oraz z Kościołem na całym świecie mogli śpiewać z głębi naszych serc radosny hymn "Gloria in excelsis Deo". "Chwała na wysokości Bogu!"

abp Henryk Muszyński

Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. (kolęda)