Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

25 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 47 (24 września 2017)

Rozważanie

     Przypowieść o robotnikach w winnicy ukazuje nam wielką prawdę o Bogu – On pragnie zbawić wszystkich, nie chce, by ktokolwiek zginął. Bóg nie działa tylko jak ludzki sędzia. On pragnie nawet najbardziej złemu człowiekowi dać miłość wieczną. My, ludzie, często zapominamy o tej prawdzie. Niejako zabraniamy być Bogu dobrym.
Ewangelia w swym symbolicznym przesłaniu mówi o Żydach, którzy zbyt wąsko rozumieli wybranie ich przez Boga. Nie dopuszczali do siebie nawet myśli o tym, że w osobie Jezusa Bóg zechce objawić swą miłość także poganom.
Niestety, od podobnej małostkowości nikt nie jest wolny. Każdy z nas ma w sobie skłonność do osądzania niewierzących, a także braci w wierze. Ale chrześcijaństwo nie dzieli ludzi na wybranych, czyli nas, i wszystkich innych. Świat dzieli się tylko na tych, którzy poznali już miłość Boga, i tych, którzy wciąż na nią czekają. Im trzeba właśnie pomóc ją poznać. Powinniśmy więc nieść miłość Boga innym z wielką pokorą wobec planów Bożych i Jego sposobów docierania do ludzi. To jest zaproszenie do współpracy.

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła