Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

23 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 45 (10 września 2017)

Rozważanie

     Wspólnota Kościoła zbudowana jest na miłości. Zatem każde zło i każda niedoskonałość wewnątrz wspólnoty musi być usuwana z miłością i w łączności z Jezusem Chrystusem.
Wobec błędu brata powinniśmy najpierw ukazać mu w indywidualnej rozmowie, że jego postępowanie przeczy Bożym przykazaniom i niszczy jedność Kościoła. Jeśli ta podstawowa forma pomocy nie skutkuje, musimy oprzeć się na doświadczeniu najpierw tej podstawowej wspólnoty Kościoła, najbliższych osób, przyjaciół, a gdy i to nie pomaga, także na władzy kościelnej – zwłaszcza jeśli sprawa dotyczy poważnych wykroczeń moralnych i przeciw wierze. Gdy jednak i to nie pomaga, osoba sama stawia się poza wspólnotą Kościoła. Są to skrajne przypadki, ale Kościół nie może pozwolić, by poważne zło, nieprawda niszczyły go od środka. Jezus przypomina nam też, że upomnienie braterskie musi się odbywać w klimacie modlitwy do Boga, który potrafi przemieniać serca
.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła