Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

19 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 40 (13 sierpnia 2017)

Rozważanie

     Ewangelia jest dobrą nowiną. Często jednak pozostaje dla mnie dobrą jedynie z nazwy. Chociaż wiem, że Jezus przyszedł zbawić grzesznika; którym i ja przecież jestem, to jednak często boję się, że ze mną postąpiłby inaczej, mniej miłosiernie.
Czasem, gdy łodzią mojego życia miotają fale niepowodzeń i upadków, czuję się taki samotny i bezsilny. Bo znów zawiodłem… Okazałem się człowiekiem małej wiary… Ale nie muszę iść na dno, jest ratunek – Jezus wyciąga do mnie rękę.
Właśnie w takich chwilach Jezus chce być z nami szczególnie, tak jak z apostołami w łodzi miotanej falami. Oni Go nie wołali. Co więcej, ulękli się Go, lecz On ich zapewnił: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Chcę Cię, Jezu, prosić o pomoc w moich słabościach słowami Piotra: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie, a gdy upadnę w grzech, Panie, ratuj mnie!”.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła