Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 38 (30 lipca 2017)

Rozważanie

     Perspektywa sądu ostatecznego uświadamia nam, że nasze życie jest w rękach Bożych. Bóg nas prowadzi, oddaje za nas życie swojego Syna Jezusa, ale jednocześnie wymaga od nas moralności zgodnej z Jego przykazaniami. Nie można wieść życia w chaosie, omijając wszelkie zasady moralne.
Bóg jest ojcem kochającym, ale jednocześnie sprawiedliwym. Stawia przed nami wymagania, które powinniśmy starać się wypełnić najlepiej, jak potrafimy.
Gospodarz, który otrzymuje w zarząd dom, stara się go utrzymać w jak najlepszym stanie. Tak jest też z naszym życiem tutaj, na ziemi. Jest ono darem, który otrzymujemy od Boga na czas naszej ziemskiej wędrówki. Jeśli nie będziemy troszczyli się o ten dar i zmarnujemy go, zostanie nam to wypomniane.

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła