Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 60 (22 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

"TAK, PANIE!"

W czwartą niedzielę Adwentu rozważamy tajemnicę naszej wiary - tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Dziś na nowo pragniemy przeżyć to niezwykłe spotkanie anioła Gabriela z Dziewicą Maryją i jeszcze raz usłyszeć, że Bóg wybrał Ją na matkę Zbawiciela. I choć "dla Boga nie ma nic niemożliwego", to Anioł oczekuje, aby Maryja wyraziła zgodę na przyjęcie woli Bożej. Jej odpowiedzią są słowa: "Niech mi się stanie...". Nie dowiemy się, jaki był ton i dźwięk wypowiadanych przez Maryję słów. Czy zabrzmiały w ciszy, a może tylko w Jej sercu? Ale jedno jest pewne, że słowa, które wypowiedziała Najświętsza Panna, oznaczały całkowitą zgodę na wypełnienie woli Bożej. Gdy Maryja odpowiedziała Bogu "Tak", Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, stał się Człowiekiem i zespolił się tak mocno z Jej ciałem, jak każde dziecko w łonie matki. Panie, spraw, abyśmy żyli zjednoczeni z Bogiem i tak jak Maryja pozwalali Duchowi Świętemu, by nas prowadził i przemieniał, aby nasze serca zostały napełnione tak wielką miłością do Stwórcy, jak serce Maryi w chwili Zwiastowania. Daj, Panie, abyśmy, tak jak Maryja, umieli codziennie z wiarą i miłością odpowiadać Bogu: Tak, Panie, niech mi się stanie, tak jak Ty chcesz.

ks. Marian Dumała

Nie bój się, Maryjo... porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1, 30-31)