Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

16 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 37 (23 lipca 2017)

Rozważanie

     Dlaczego na świecie istnieje zło? Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością. W takim razie dlaczego On, skoro jest wszechmogący, nie może unicestwić zła? Jezus częściowo odpowiada na te pytania w przypowieści o pszenicy i chwaście.
Bóg posiał na ziemi dobre ziarno. Jest nim najwyższej klasy pszenica. Niestety, z powodu braku czujności ze strony człowieka ojciec wszelkiego zła, Szatan, rzucił na ziemię ziarno zła, które wykiełkowało razem z pszenicą. Od tej pory aż po powtórne przyjście Syna Człowieczego na ziemię dobro przeplata się ze złem.
Wciąż jednak to nam nie wyjaśnia, dlaczego Bóg nie może, czy też nie chce usunąć zła z powierzchni ziemi. Otóż dzieje się tak, ponieważ nie jest możliwe wytępienie zła w taki sposób, który nie skutkowałoby także zniszczeniem bądź tylko uszkodzeniem czegoś dobrego. Posłużmy się przykładem. Pewien młody człowiek popełnił wielką zbrodnię. Sąd skazał go na karę śmierci i ją wykonał. Czy dla matki tego człowieka zabicie jej syna nie było wielkim bólem i niesprawiedliwością, jaka ją spotkała?

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła