Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

15 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 36 (16 lipca 2017)

Rozważanie

     Cierpliwość jest cnotą, o którą powinniśmy szczególnie zabiegać. Szatan bowiem nieustannie będzie nam podsuwał różnego rodzaju zniechęcenia, aby zawrócić nas z właściwej drogi.
Stając się chrześcijanami, podczas chrztu św. otrzymaliśmy przywilej nazywania się uczniami Chrystusa. Woda chrzcielna, która oczyściła nas z grzechu pierwszych rodziców, wlała w nasze serca łaskę, która umacnia nas w dobrych postanowieniach. Ale postanowienia te trzeba podejmować każdego dnia. To jest nasz wkład w dzieło odkupienia.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła