Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

14 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 35 (9 lipca 2017)

Rozważanie

     Zobacz, jak często brakuje ci sił. Biegasz, pracujesz, załatwiasz tysiące spraw, troszczysz się o rodzinę, dom, pracę, a wciąż jeszcze tyle do zrobienia. Codzienne obowiązki stają się krzyżem nie do uniesienia. Czasem upadasz pod ich ciężarem i mówisz, że już nie dasz rady iść. Zadajesz sobie pytanie: Co będzie dalej? Jezus wie, jak wygląda nasze życie. Zna nasze słabości i lęki, trudności i ciężary. Dobrze wie, że czasem brakuje nam chęci do życia i siły do starania się o jego jakość. Dlatego zaprasza nas do siebie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Chrystus zaprasza nas do bliskiej relacji ze sobą, relacji miłości, przyjaźni, zaufania. On oczekuje na wszystkich, którzy Go potrzebują: na świętych i grzeszników, zdrowych i chorych, bogatych i ubogich. Szczególnie zaś pragnie mieć przy sobie tych, którzy są utrudzeni i obciążeni przez codzienność. Tylko u Jezusa jest źródło umocnienia, pokrzepienia, źródło prawdziwego i pełnego życia.
Moc Ducha Świętego, którą możemy być obdarzeni, płynie ze spotkania z Chrystusem w słowie Bożym i Eucharystii.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła