Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 59 (15 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

OTWÓRZMY W POKORZE NASZE SERCA...

Prorok Izajasz ukazuje przyszłego Mesjasza jako posłanego do ludzi ubogich, zagubionych, o złamanym sercu, żyjących w ciemności. Jest to zapowiedź Jezusa, który przyniesie człowiekowi lekarstwo na jego słabości, a nade wszystko przyniesie wyzwolenie z grzechu. Obiecanego Chrystusa rozpozna człowiek pokorny. Takim jest św. Jan Chrzciciel, który woła do ludu, aby otwierał serca na przychodzącego Mesjasza, który jest blisko. Święty Paweł doświadczył osobistego spotkania z Mesjaszem. Zobaczył, że Jezus naprawdę leczy chorego na duszy i ciele człowieka, że nie "brzydzi się", takim jak on grzesznikiem, ale przebacza mu grzechy i powołuje na Apostoła narodów. Dlatego całym swoim życiem dziękuje za dzieła, które Jezus dokonał w jego życiu. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Pan jest blisko. Dla każdego z nas może to być czas łaski, czas spotkania z Lekarzem, który ratuje, ocala i daje życie. Czy mam świadomość, iż Jezus także do mnie kieruje orędzie swego miłosierdzia? Czy w duchu pokory otwieram przed Nim swoje serce i zapraszam Go, aby we mnie wzrastał? Czy składam Bogu dziękczynienie za cuda, których dokonuje w moim życiu?

ks. Stanisław Michalski - saletyn

Jan przyszedł, aby zaświadczyć o Światłości (por. J 1, 6-7)