Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok A (czerwony) Nr 29 (4 czerwca 2017)

Rozważanie

Uczucia towarzyszące uczniom po śmierci Jezusa dobrze obrazują wspomniane w Ewangelii zamknięte drzwi. Zapewne pojawił się wśród nich lęk o własne życie i żal, gdyż ich wizja tryumfu Mesjasza zupełnie się nie sprawdziła. Pozostało pytanie: I co teraz?
W takiej atmosferze sam Jezus stanął pośrodku zgromadzonej grupy uczniów i powitał ich słowami „Pokój wam”. On wiedział, że Jego uczniom brakuje pokoju serca, wiary i zrozumienia sensu Bożego planu zbawienia. Zwycięstwo Jezusa dokonało się bowiem na trudno dostrzegalnym polu walki duchowej między ludzkim egoizmem a ofiarną miłością.
Ale dopiero dzięki Duchowi Świętemu uczniowie zmienili swoją perspektywę postrzegania świata, przestali się lękać, zaczęli z entuzjazmem kontynuować misję Jezusa na ziemi.
Od chwili zesłania Ducha Świętego pytanie: „Co dalej?”, mogą stawiać swojemu osobistemu Towarzyszowi. Jeżeli tylko zechcą słuchać, Duch Święty każdego dnia będzie im odpowiadał. Wymaga to jednak zaparcia się siebie i wiary, że ofiarna miłość zawsze prowadzi do zmartwychwstania.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła