Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok A (biały) Nr 27 (21 maja 2017)

Rozważanie

     Jezus zapowiada, że pośle Ducha Świętego, który będzie towarzyszył nam zawsze. To wspaniale mieć świadomość, że Bóg chce być obecny przy nas i w nas stale, w każdym momencie życia – w tym radosnym, ale bardziej jeszcze w tym bolesnym.
Jak dostrzec Jego obecność? Gdzie i kiedy? Duch działa w Kościele z mocą w sakramentach, w modlitwie charyzmatycznej, ale o wiele częściej, setki razy dziennie, działa też zwyczajnie w naszym życiu.
Przykłady mogę mnożyć. Duch Święty uzdrawia mnie ze słabości, kiedy za 101 razem nie robię czegoś złego, co wcześniej zrobiłem 100 razy. Czasami pod wpływem drobnych wydarzeń życia zaczyna towarzyszyć mi intensywne przeświadczenie, że kocham i jestem kochany – wtedy wiem, że jest ze mną On. Kiedy poznaję moją wiarę i odkrywam, że jest logiczna, prawdziwa, nie przeczy sobie… wiem, że w głębi mej duszy działa Duch Święty. Dzięki Niemu potrafię powiedzieć: „Jezus jest Panam”, to znaczy Bogiem.
Jezus zachęca nas do odkrywania Ducha Świętego w drobnych i codziennych wydarzeniach życia, bo tam jest zawsze.

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła