Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA WIELKANOCY - Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny Rok A (biały) Nr 23 (30 kwietnia 2017)

Rozważanie

     Nasze życie jest nieustanną wędrówką. Podczas niej spotykamy różnych ludzi, jesteśmy świadkami lub uczestnikami rozmaitych wydarzeń. Jeśli ktoś pyta nas, co u nas słychać, często stajemy smutni, narzekamy na otaczający nas świat, niespełnione plany i marzenia.
W ten obraz świetnie wpisuje się scena z życia dwóch apostołów, którzy szli do Emaus. Byli pogrążeni w smutku i żałobie po śmierci Jezusa. Ich wyobrażenie o Mesjaszu, które miało wypełnić się w Jego osobie, legło w gruzach. Jezus zamiast stać się przywódcą narodu, poniósł śmierć. Uczniowie byli tak mocno skoncentrowani na tym, co przeżywali, że nie rozpoznali idącego z nimi Jezusa. Tak bardzo skupili się na wydarzeniach z minionych dni, że zapomnieli o wszystkim, co Jezus powiedział im przed śmiercią. Dopiero w geście łamania chleba rozpoznali Go. Uczniowie idący do Emaus dali sobie spokój z Jezusem, odeszli ze wspólnoty, porzucili drogę, którą kroczyli, i wracali do swego dawnego życia. A Jezus szedł z nimi. On z nich nie zrezygnował.
Ta historia powtarza się także dziś. Wielu z nas zagubiło się w życiu. Przeżywaliśmy trudności, popadliśmy w kłopoty. Nasze marzenia i modlitwy nie spełniły się. Coraz miej rozumiejąc i wiedząc, przestaliśmy widzieć sens w praktykowaniu wiary, uczęszczaniu na niedzielną Mszę św. Odeszliśmy od Kościoła smutni i pochłonięci codziennym życiem. A przecież Jezus ciągle z nami idzie. Towarzyszy nam w drodze! Nawet gdy Go nie widzimy, nie rozumiemy dróg, którymi nas prowadzi. Bóg z nas nigdy nie rezygnuje!

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła