Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA WIELKANOCY - Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny Rok A (biały) Nr 23 (30 kwietnia 2017)

Katecheza

Błogosławiony Jakub Alberione o Piśmie Świętym


Powiecie, że Ewangelia jest trudna. Nie, nie jest, ponieważ Pan przeznaczył ją akurat dla naszego umysłu, tak jak chleb przeznaczył dla żołądka. Gdy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie fragment, który was pocieszy. Podobnie, gdy macie wątpliwości i obawy. Postępujcie tak jak święci, którzy z każdą wątpliwością czy obawą szli do źródła. Bóg kieruje i prowadzi, ile razy to widzieliśmy!   

* * *

Czy zrozumielibyśmy kiedykolwiek, czym jest pokora, uległość, cierpliwość, znoszenie niesprawiedliwości, dziewictwo, miłość braterska aż do ofiary z siebie, jeśli byśmy nie czytali i nie rozważali przykładu i pouczeń naszego Pana odnośnie do tych cnót?
 Filozofowie pogańscy, a zwłaszcza stoicy, zapisali bez wątpienia piękne stronice na temat niektórych z nich; jednak wielka jest różnica pomiędzy tymi próbkami literackimi a siłą przekonywania i skutecznością działania Boskiego Mistrza!   

* * *

Biblia uczy nas nie tylko, jak indywidualnie prowadzić dobre życie, i nie tylko cnót rodzinnych oraz dotyczących religii, lecz uczy nas również tego, co my określamy jako cnoty społeczne.
Biblia uczy nas miłości między narodami, uczy miłości między różnymi klasami społecznymi: pracodawców poucza o obowiązkach w stosunku do pracowników, a robotników o obowiązkach w stosunku do pracodawców; uczy sprawiedliwości i uczciwości w kontaktach międzyludzkich i w interesach, szacunku dla pracy, różnych form apostołowania wśród dzieci, ludzi starszych, chorych; uczy spełniania uczynków miłosierdzia względem ciała i względem ducha.   

 

* * *

Biblia jest księgą wzorem dla pisarza apostoła. Pan Bóg stworzył człowieka i dobrze wie, jak ukształtowane jest jego serce, dlatego też słowo Boga odpowiada najgłębszym potrzebom ludzkiego serca. Bóg jest jak matka, która gdy przygotowuje ubranie dla swojego dziecka, szyje je na miarę jego sylwetki.   

* * *

Jak bardzo jesteście mocni, gdy cytujecie jedno zdanie Ewangelii! Słowo Boże jest najwyższym autorytetem. Kto może przeciwstawić się Bogu? Czyta się w psalmie: „Dzięki Twojemu słowu stałem się mądrzejszy i potężniejszy od Twoich nieprzyjaciół! Mądrzejszy od starców, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie” (por. Ps 119,98-100).

* * *

Ci, którzy czytają Pismo Święte, umacniają swoją wiarę; ci, którzy na modlitwie biorą często do ręki tę Księgę i karmią się nią codziennie, stopniowo zaczynają rozumować w sposób nadprzyrodzony. Ich sądy i pragnienia stają się nadprzyrodzone i ukształtują się jak ludzie, o których Duch Święty mówi: „Sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie” (Rz 1,17).