Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI Rok A (biały) Nr 24 (3 maja 2017)

Wprowadzenie do liturgii

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ


Dzisiejsza uroczystość Królowej Polski ma w sobie coś archaicznego. Odwołuje się przecież do idei monarchii, której od dawna nie ma w naszej Ojczyźnie. Wielu z nas jednak znajduje się pod panowaniem – niekoniecznie tego, czemu poddać się warto.
Maryja nigdy nie poddała się panowaniu zła. Wytrwała w wierności Panu, co nie było przecież łatwe. Dzisiejsze pierwsze czytanie ukaże Ją jako Niewiastę Apokalipsy. To Ona urodziła Dziecko znienawidzone przez Szatana. Duch zła podjął więc walkę z Niewiastą, a także Jej potomstwem. I stara się, by ludzie byli pod jego wpływem i panowaniem.
Choć wiele osób wpada w zasadzkę demona, to jednak żywy Bóg jest obecny w świecie. Przynosi przebaczenie i pojednanie. Boży Syn leczy serca zranione złem i zagubieniem, w pełni wyzwala od panowania zła. Daje światło, które czyni ludzi lepszymi, pełnymi pokoju. Królestwo Szatana traci swoją moc, kiedy człowiek poddaje się pod panowanie Boga. Na to wszystko zwraca uwagę św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Kolosan.
Na drodze do Pana towarzyszy nam Maryja. Ewangelia ukazuje Ją jako kogoś bardzo bliskiego św. Janowi. Pan Jezus chciał, aby była Matką Jego ukochanego ucznia. Tradycja mówi, że Maryja rzeczywiście zamieszkała w domu św. Jana. Kiedyś przybyła również do naszej Ojczyzny. Jest obecna na wizerunkach zdobiących każdą polską świątynię i większość domów. Nieraz Jej obecność ma tylko rangę symbolu. Kiedy jednak staje się rzeczywistym duchowym doświadczeniem, Królowa pomaga wyzwolić się spod panowania ciemności. I prowadzi do Królestwa Jej Syna.

ks. Marek Piedziewicz