Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 58 (8 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NIEPRZYGOTOWANI

"Jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie (...) przyjścia dnia Bożego" - pyta św. Piotr (por. 2 P 3, 11-12). Jakby wezwani do odpowiedzi, stajemy dziś przed Panem i czujemy, że nie jesteśmy do niej przygotowani. Chcemy wieść życie spokojne, w dostatku i pewności jutra. Nasze pragnienia dotyczą codzienności. A jeśli przyspieszamy, to jedynie sprawy wokół nas, ale nie nadejście dnia Bożego! Słowo Boże wdziera się jednak w nasze uszy i serca, stawiając nam kłopotliwe pytanie: jakimi mamy być? Uciekamy więc przed rachunkiem sumienia, przed ciągłym przypominaniem o nawróceniu... Czasem tylko czujemy, że toczy się w nas walka dwóch światów. Gdy przegrywamy, odkładamy dzień Pański "na kiedyś"... Przychodzi do nas Jan Chrzciciel, aby prostować drogi. Jest lampą, głosem, sługą uniżonym, apostołem ciągle nieprzygotowanych! Stań dziś z żywą wiarą, daj się zaskoczyć łasce nawiedzenia! Oto Pan przychodzi z mocą, chwała Boga objawia się! Wypełniają się proroctwa Starego Testamentu i odwieczne oczekiwania człowieka. Dwa tysiące lat temu rozpoczęła się Dobra Nowina o Jezusie, Synu Bożym, i trwa do dzisiaj. Od ciebie zależy, czy ogarnie Twoje serce.

ks. Paweł Lisowski

Przygotujcie drogę Panu! (Mk 1, 3)