Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok A (biały) Nr 21 (17 kwietnia 2017)

Wprowadzenie do liturgii

NIE BÓJCIE SIĘ! WITAJCIE!

„Nie bójcie się!” ‒ te słowa Jezusa wypowiadane po zmartwychwstaniu mówią o potrzebie odrzucenia lęku. Stanowią kardynalną myśl Nowego Testamentu, czyli ziemskiej, zbawczej misji Chrystusa. Pozbycie się wszelakiego lęku jest efektem spotkania Zbawiciela.
 Każde spotkanie z Jezusem powoduje w naszym sercu głęboki pokój. Wcześniej jednak konieczny jest wysiłek człowieka w poszukiwaniu Chrystusa, podobny do tego, jaki podjęły kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Dzieje Apostolskie ukazują, że do osiągnięcia pokoju serca potrzebne jest przyjęcie fundamentalnej prawdy wiary o zmartwychwstaniu i osobiste nawrócenie.
Fakt zmartwychwstania od zarania chrześcijaństwa był dla wrogów krzyża prawdą wyjątkowo niewygodną. Dlatego próbowano ją tuszować, fałszować i ośmieszać.
Niełatwo było uwierzyć w zmartwychwstanie. Słyszymy dziś Piotra przemawiającego do Żydów w dzień Pięćdziesiątnicy (I czytanie). Przywołuje on słowa i postać króla Dawida, który dla nich był ogromnym autorytetem. W dzisiejszej Ewangelii poznajemy jedną z przyczyn, dla których poglądy na zmartwychwstanie Jezusa są i będą różne. Niektórzy uwierzyli pogłosce, że owego pierwszego dnia o świcie nic się nie stało. Byli, są i będą też tacy, którzy doświadczają spotkania z Panem i swoją nadzieję w Nim pokładają. Ci w niebie usłyszą: „Witajcie!”.
My wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa. Ta prawda nas zobowiązuje. Pozostańmy jej wierni. Jak Dawid miejmy zawsze Pana przed oczami (psalm). Uwierzmy, że „zmartwychwstały Chrystus przekształca życie ludzi w jedno nieprzerwane święto” (św. Atanazy).

ks. Jan Augustynowicz