Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ Rok A (biały) Nr 17 (13 kwietnia 2017)

Katecheza

Poznać Ciało

Dziś przeżywamy niezwykły dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. W tym czasie Triduum Paschalnego warto sięgnąć do Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia. O miłości w rodzinie papieża Franciszka. W punktach 185-186 mówi on o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej.
Ojciec Święty wyjaśnia znaczenie tekstu biblijnego opisującego wstydliwą sytuację wspólnoty w Koryncie zgromadzonej na spożywanie Wieczerzy Pańskiej (1Kor 11,17-34). Wspólny posiłek (agapa), który w tamtych czasach następował albo przed, albo po Eucharystii był spożywany przez jednych w obfitości, a przez innych wcale, gdyż byli ubodzy. Papież daje jasne wskazania, co to znaczy godnie przeżywać Komunię Świętą.
„Eucharystia wymaga włączenia do jednego ciała Kościoła. Osoba, która przyjmuje Ciało i Krew Chrystusa, nie może jednocześnie obrażać tego samego Ciała, dokonując gorszących podziałów i dyskryminacji między jego członkami. Chodzi w istocie o «rozpoznanie» Ciała Pańskiego, uznanie go z wiarą i miłością czy to w znakach sakramentalnych, czy też we wspólnocie. W przeciwnym przypadku pożywamy i pijemy swoje własne potępienie (por. 1Kor 11,29). Ten tekst biblijny jest poważnym ostrzeżeniem dla rodzin, które zamykają się w swojej własnej wygodzie i izolują, a w szczególności dla rodzin, które są obojętne na cierpienie rodzin biednych i bardziej potrzebujących. W ten sposób celebracja eucharystyczna staje się nieustannym wezwaniem skierowanym do każdego, aby «baczyć na samego siebie» (por. 1Kor 11,28), aby otworzyć bramy swego domu na większą jedność z tymi, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo, a zatem do przyjmowania naprawdę sakramentu eucharystycznej miłości, który czyni nas jednym ciałem. Nie zapominajmy, że «‘mistyka᾽ tego sakramentu ma charakter społeczny» [Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 14 − red.]. Gdy osoby przyjmujące Komunię św. nie dają się pobudzić do zaangażowania względem ubogich i cierpiących lub zgadzają się na różne formy podziału, pogardy i niesprawiedliwości, to Eucharystia przyjmowana jest niegodnie. Natomiast rodziny, które przyjmują Eucharystię z właściwą dyspozycją, umacniają swoje pragnienie braterstwa, swój sens społeczny i zaangażowanie na rzecz potrzebujących”.

Redakcja