Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok A (fioletowy) Nr 16 (9 kwietnia 2017)

Rozważanie

     Jezus ustanowił Nowe Przymierze ludzi z Bogiem – umarł za nas wszystkich, konkretnie za mnie, za ciebie… aby dać nam życie, nie oczekując nic w zamian. W ten sposób Bóg stał się Bogiem bliskim.
Tę bliskość wyraża też znak Eucharystii, którą Jezus ustanowił właśnie w słowach: „To jest ciało moje” oraz „To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Jezus przez swoją cudowną i tajemniczą, ale realną obecność w chlebie i winie jest pośród nas i w nas!
Tę bliskość wyraża również szczegół męki Jezusa. W momencie, gdy skonał, zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu. Oddzielała ona miejsce Święte od Najświętszego, które było uważane za miejsce Bożej obecności. Śmierć Jezusa otworzyła więc wejście do świątyni samego Boga. Od tej chwili może wejść tam każdy, kto w Niego wierzy.
Bóg jest mi bliski. Jest blisko moich spraw, mego cierpienia. Mało tego, jest blisko mnie, gdy upadam. On zawsze chce być obok mnie, więcej – chce ŻYĆ, ŻYĆ WE MNIE.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła