Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 15 (2 kwietnia 2017)

Rozważanie

     Jezus nazywa siebie zmartwychwstaniem i życiem. Widzimy, że w tym określeniu sam Bóg zakłada istnienie śmierci, aby mogło nastąpić zmartwychwstanie. Są to oczywiście bardzo bolesne doświadczenia, dlatego nawet Jezus zapłakał.
Łatwiej jest nam śmierć zaakceptować, gdy umierają osoby starsze i chore. Natomiast tragiczna śmierć dzieci i osób młodych jest szczególnie wstrząsającym doświadczeniem. Chcemy wtedy, podobnie jak Maria, wołać z wyrzutem: „Panie, gdybyś tu był”… Takie kwestionowanie obecności Boga nie zawsze wynika z braku wiary w życie wieczne, ale bardziej z niezrozumienia, jak Boża chwała i miłość mogą objawić się przez ludzką śmierć. Słowa: „Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”, nie są eliksirem młodości, tylko receptą na wieczne trwanie w Bożych rękach.
Właśnie teraz, w Wielkim Poście, mamy dobrą okazję, aby słowa Jezusa potraktować poważnie. Uwierzmy w Niego! I nawróćmy się, aby każdego dnia być przygotowanymi nie tyle na śmierć, co na zmartwychwstanie i życie z Bogiem.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła