Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 14 (26 marca 2017)

Rozważanie

     Jezus uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia. Otwierając mu oczy, otworzył przed nim zupełnie nowe perspektywy, dał mu nowe możliwości, nowe szanse; podarował mu jakby nowe życie. Najpierw nałożył błoto na jego oczy, a potem kazał mu obmyć się w sadzawce Siloam, to znaczy „Posłany”. Niewidomy otrzymał nie tylko dar wzroku, ale i posłanie – stał się świadkiem Jezusa.
Ten fragment Ewangelii zaprasza nas, abyśmy przypomnieli sobie nasz chrzest. Wody chrztu św., które nas obmyły, wydobyły nas z ciemności grzechu. Zajaśniał nam Jezus – Światłość świata. Otrzymaliśmy nowe życie, otwarły się przed nami nowe perspektywy, możliwości, horyzonty. Wody chrzcielne były też dla nas wodami posłania. Dary, które otrzymaliśmy w sakramencie chrztu, nie są tylko naszą własnością, ale i zadaniem. Światło Jezusa otworzyło nam oczy, abyśmy zobaczyli ludzi i świat, którzy czekają na Ewangelię. Nie możemy zmarnować tego światła. Chrześcijanin to świadek, który dzieli się swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła