Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 11 (5 marca 2017)

Katecheza

Gdzie misjonarze – tam nadzieja

W 97 krajach świata pracuje 2040 misjonarek i misjonarzy z Polski. Są to kapłani diecezjalni, osoby konsekrowane oraz świeccy. W wielu krajach Azji i Oceanii, Ameryce Południowej i Afryce sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna jest bardzo trudna. Społeczności lokalne muszą zmagać się z wojną, wygnaniem, niedożywieniem i głodem, brakiem dostępu do wody pitnej, pracą nieletnich, brakiem dostępu do edukacji, opieki medycznej oraz zdobyczy cywilizacyjnych.

We współczesnym świecie wezwanie Chrystusa: „Idźcie i głoście” − nie straciło na aktualności. Ponad pięć miliardów ludzi nie słyszało o Chrystusie i nie poznało Jego Ewangelii. W wielu regionach świata chrześcijaństwo zaledwie raczkuje. Misjonarze dzielą się swą wiarą z tymi, którzy pragną poznać prawdę. Mówią o Chrystusie nie tylko słowem, ale swoim życiem. Są w czynach świadkami miłości Bożej. W krajach, gdzie wiara jest prześladowana, a za przyjęcie chrztu grozi śmierć, misjonarze dają milczące świadectwo swą obecnością i dziełami charytatywnymi. Wymownie uczą o Chrystusie, nie wymawiając Jego imienia. W innych potwierdzają słowa miłosierdziem. Trudno sobie wyobrazić kraje misyjne bez ich posługi. Czasami są oni jedynymi troszczącymi się o lokalne społeczności. Walczą o poszanowanie godności i praw człowieka. Bronią sprawiedliwości społecznej i prawdy. Solidaryzują się z wykluczonymi, prześladowanymi i pogardzanymi. Niosą im pomoc rozwojową i humanitarną przez dzieła charytatywne, edukacyjne i medyczne.
Na mocy chrztu i bierzmowania wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami. Wiara ma charakter misyjny: umacnia się w nas, gdy ją dzielimy z innymi. Chociaż nie wszyscy możemy wyjechać na misje – to wszyscy możemy ewangelizować w swoim środowisku oraz pomagać misjom ad gentes (łac. ‘do narodów᾽) naszą modlitwą, ofiarowywaniem cierpienia w intencji misjonarzy oraz ofiarami.
    Od 10 lat polskich misjonarzy na całym świecie wspiera Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, utworzone przez Konferencję Episkopatu Polski dla ożywienia animacji misyjnej oraz pomocy misjom. Możemy stać się jego współpracownikami przez nasze ofiary. Więcej szczegółów znajdziemy na stronie: www.adgentes.misje.pl.

ks. Zbigniew Sobolewski
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”