Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

8 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 10 (26 lutego 2017)

Rozważanie

     „Mamona” – to słowo pochodzi z języka aramejskiego, oznacza bogactwo, przepych. Jest uosobieniem mocy pieniądza. W nauczaniu Jezusa to symbol nadmiernej troski o dobra materialne, których gromadzenie może się stać celem samym w sobie.
Żyjemy w czasach, w których wielu jest uzależnionych od dóbr materialnych. Zjawisko to nazywamy konsumpcjonizmem. Dziś status społeczny określa „mieć”, a nie „być”. Nie jest ważne, co masz w sobie, ale na sobie. Jeśli nie jesteś trendy, jesteś skazany na samotność i izolację.
A przecież Jezus najbardziej lubi przebywać wśród ludzi z problemami, wśród odrzuconych i poranionych przez grzech. Jego słowa zawsze są pełne opiekuńczej miłości. On zapewnia nas, że zatroszczy się o nasze wyżywienie i ubranie, bo doskonale zna nasze wszystkie potrzeby. Problem jednak tkwi w nas, w naszym braku zaufania do Jego słów. Żyjemy tak, jakby nasze ziemskie życie nie miało swojej kontynuacji po śmierci, w wieczności. A Jezus mówi jasno: „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła