Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

8 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 10 (26 lutego 2017)

Wprowadzenie do liturgii

ŁAD CZY CHAOS?

Jednym z grzechów ludzi wierzących jest stawianie Boga na równi z innymi wartościami. Chrystus nas poucza, że „nikt nie może dwom panom służyć […]. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

Czym jest Mamona? To nie jest imię jakiegoś bożka. Oznacza rzeczy i wartości materialne, które tak bardzo zaprzątają głowę człowiekowi, iż brak mu już zdolności do autentycznego umiłowania Boga. Dobra materialne, pieniądze, przyjemności, seks, alkohol mogą rzeczywiście tak dalece zawładnąć człowiekiem, że już do nich zaczyna przynależeć i stają się dla niego jakby Bogiem. A przecież, nie można pogodzić ze sobą tego, co jest nie do pogodzenia, a więc wiary w Boga i równocześnie w bożka materii – Mamonę.
Chrystus w kazaniu na Górze przestrzega nas przed zbytnią troską o sprawy materialne, które psują nasze odniesienia do Boga. Nie możemy ulegać zwątpieniu w Opatrzność Bożą i tracić spokoju i radości życia. Wiara w Bożą Opatrzność nie zwalnia nas jednak z pracy, dążenia do postępu, a nawet bogacenia się z umiarem i troską o drugich. Zwłaszcza tych, którzy popadli w nałóg pijaństwa.
Jesteśmy wezwani do przywracania ładu moralnego w świecie. Życie wbrew naturalnemu porządkowi przynosi chaos, destrukcję, zamęt. Jaki to, więc, porządek? Najpierw Bóg, Królestwo Boże, a potem w harmonii z tym pierwszym wszystko inne. Stąd słyszymy dziś w Ewangelii: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33). Wierzę w Bożą Opatrzność!

ks. Stanisław Jasionek