Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 8 (12 lutego 2017)

Rozważanie

     Wolność – każdy jej pragnie. Nikt z nas nie chce być ubezwłasnowolniony, zniewolony przez coś lub przez kogoś.
Słowa dzisiejszej Ewangelii są bardzo radykalne. To, czego żąda od nas Chrystus, jest bardzo trudne do zrealizowania. Mówi bowiem, że kto się gniewa, już podlega sądowi. Kto pożądliwie patrzy na kobietę, już cudzołoży. W tej wielości zakazów i nakazów można odnieść wrażenie, że nasza wiara pozbawia nas wolności. Tymczasem jest dokładnie na odwrót.
Bóg dał nam dwie drogi: drogę życia i drogę śmierci. To od nas zależy, którą z nich wybierzemy. Jeśli pójdziemy drogą, którą wskazuje nam Bóg, to musimy starać się żyć zgodnie z Jego wymaganiami. Idąc za Jego głosem, wybieramy drogę trudną. Bóg nie obiecuje nam, że będzie łatwo, ale tylko idąc za Bożymi wskazówkami, dojdziemy do pełni szczęścia w niebie. Grzech natomiast przynosi zawsze jedynie pozorną wolność. Grzech zawsze rodzi grzech i w konsekwencji zniewala nas całkowicie.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła