Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA ZWYKŁA - Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rok A (zielony) Nr 5 (22 stycznia 2017)

Wprowadzenie do liturgii

ODWAŻNA DECYZJA

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (I czytanie).

W Jezusowym wezwaniu do nawrócenia Bóg wyciąga do człowieka pomocną dłoń. To wezwanie jest dziś skierowane także do Ciebie! Każdy bowiem potrzebuje nawrócenia. Nie trzeba być wielkim, zatwardziałym grzesznikiem, żeby posłyszeć słowa Chrystusa: „Nawracajcie się!” (por. Ewangelia). Pan Bóg oczekuje od nas poprawy także z małych grzechów, z tych codziennych słabości, które obciążają nas w drodze do królestwa niebieskiego.
Nawrócić się znaczy porzucić dotychczasowy styl życia i wartościowania, aby rozpocząć życie od nowa, razem z Bogiem oraz zgodnie z Jego wolą. Człowiek nawrócony to ten, który oddał się Bogu we wszystkim i na zawsze, który postawił Boga na pierwszym miejscu i żyje tak, aby zdobyć nagrodę życia wiecznego.
Żeby zbliżyć się do Boga i przemienić swoje życie, trzeba przede wszystkim dostrzec przechodzącego Jezusa i Jego pełne miłości spojrzenie oraz usłyszeć Jego głos, który proponuje: „Pójdźcie za Mną!” (por. Ewangelia). W ten sposób Jezus wskazuje nam drogę nawrócenia. Ten, kto decyduje się pójść za Nim, musi zostawić wszystko, aby stać się Jego uczniem i apostołem, musi zburzyć mury, które go od Boga odgradzają oraz odrzucić grzech i to, co go do grzechu prowadzi.
Chrystus zaprasza dziś każdego z nas do odważnego podjęcia decyzji o nawróceniu. Nie lękajmy się! On leczy wszelkie ludzkie choroby i słabości oraz podnosi na duchu tych, którzy zadają sobie trud przemiany i kroczenia Jego drogą.

ks. Wojciech Kuzioła – paulista