Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - Światowy Dzień Misyjny Dzieci Rok A (biały) Nr 2 (6 stycznia 2017)

Wprowadzenie do liturgii

SZCZĘŚCIE BEZ KOMPLIKACJI

Każdy z nas poszukuje szczęścia. Dopóki koncentrujemy się na zdobywaniu dóbr materialnych, władzy czy uznania u ludzi, dopóty poruszamy się po niepewnym gruncie. Tymczasem prawdziwe szczęście jest tak blisko…
 Wszelkie dobra zostały stworzone z miłości do człowieka. Posiadanie ich nie jest zatem niczym niewłaściwym. Problem pojawia się z chwilą, gdy to, co stworzone, zaczyna posiadać nas. Nieświadomi tego raz po raz zastanawiamy się nad tym, dlaczego w naszym sercu jest tyle smutku i przygnębienia. Te trudne i zarazem błogosławione chwile sprzyjają zadumie i refleksji. Być może jedna z nich stanie się momentem przełomowym umożliwiającym zwrócenie się całym sercem do Pana. Wtedy nowym spojrzeniem – oczami Jezusa popatrzymy na siebie i otaczający świat. To takie proste! Niestety dziwnym trafem komplikujemy sobie życie, a proste rozwiązania wydają się nadzwyczaj trudne w realizacji.
Na wieść o narodzonym Mesjaszu król Herod przeraził się (Ewangelia). Lęk o siebie, o tron i władzę uniemożliwił zaufanie Bogu, który notabene nie zamierzał mu niczego odbierać. Mędrcy ze Wschodu poszli prostą, wytyczoną przez Opatrzność drogą i dotarli do celu.
Wszystko to, co nas w życiu spotyka, ma sens. Nie warto komplikować sobie życia, tracić czas na obronę własnych idei i „wydeptanych ścieżek”. Słuchając głosu Pana, nauczymy się dostrzegać Jego obecność w zwykłych znakach. W odpowiednim też czasie dostrzeżemy oznakę Bożej troski, rozpoznawalną „gwiazdę”, która zaprowadzi nas na radosne i piękne spotkanie twarzą w twarz ze Zbawicielem.   

s. Ludwika Synkowicz – bernardynka