Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA - Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych Rok A (czerwony) Nr 64 (26 grudnia 2016)

Liturgia słowa

Pierwszy męczennik – świadek Chrystusa potwierdził swoją wiarę własnym życiem. Wcześniej głosił naukę o Panu Jezusie. Dziś wspieramy uczelnie katolickie. Uroczyście posyła się także Kolędników Misyjnych. Starajmy się pomagać wszystkim zatroskanym o rozwój nauki katolickiej, o głoszenie Dobrej Nowiny o Bogu, który stał się człowiekiem i oddał za nas swoje życie.

PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 6,8-10;7,54-60)
Święty Szczepan, jak Chrystus, modlił się za prześladowców. Jednego z nich – młodzieńca zwanego Szawłem – Pan Jezus powołał do wielkich dzieł. I my traktujmy tych, którzy nam szkodzą, jak zabłąkane dzieci Boże, powołane do prawdziwego życia.

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”.
Po tych słowach skonał.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17)
Razem ze św. Szczepanem powierzajmy Panu Bogu swoje życie, swego ducha. On każdego z nas wzywa do świadczenia o Jego prawdzie. Prośmy o siły, aby nasze świadectwo było przekonujące i skuteczne.

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.

W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 118,26a i 27a)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 10,17-22)
Chrystus zapowiada prześladowania uczniów. Dlatego przyjmujmy jako rzecz naturalną to, że niektórzy się z nas wyśmiewają. Jeśli będziemy wierni Bogu, to On sam nas pouczy, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia. Trwajmy w wierze i pociągajmy do niej innych.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.

Oto słowo Pańskie.