Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

33 NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Rok C (zielony) Nr 56 (13 listopada 2016)

Rozważanie

Będziecie znienawidzeni przez wszystkich
z powodu mojego imienia.
Ale nie zginie nawet włos z waszej głowy.
Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie.
Łk 21, 17-19

XXXIII Niedziela Zwykła Łk 21, 5-19
Literatura i film pełne są wizji końca świata. Jednym z czynników popychających ludzi ku sektom są przepowiednie o kataklizmach i zapewnienia, że w danej grupie, jeśli się do niej należy, będzie można się uratować. A Jezus, rysując wizję czasów ostatecznych, zapewnia nas o swej mocy i ratunku. To prawda, że będą prześladowania, które przyjdą z najbardziej nieoczekiwanej strony, jak odrzucenie przez własnych rodziców. Jednak to, co jest dla nas najgroźniejsze, to nie prześladowania, katastrofy czy fałszywi prorocy, ale utrata ufności w miłość i opiekę Boga. I nie jest to niebezpieczeństwo tylko czasów ostatecznych, ale zagraża nam ono w każdej epoce.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2016
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła