Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 55 (17 listopada 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WYSTRZEGAJMY SIĘ LENISTWA!

Pierwotnie talent oznaczał jednostkę wagi. W przypowieści o talentach chodzi więc o gospodarzenie pieniędzmi. W obrocie pieniędzmi bowiem pieniądz robi pieniądz. Ten, kto ma kapitał i umiejętnie nim obraca, ten będzie miał jeszcze więcej, zaś ten, kto tego nie potrafi - straci i to, co posiada. Zakładając, że ten przedsiębiorczy kapitalista działa uczciwie, trudno byłoby się w jego postępowaniu doszukiwać czegoś niemoralnego. Przeciwnie, niemoralnie postępuje ten, kto talent zakopuje w ziemi. A zatem, w naszych staraniach, by wejść do radości Pana, jeśli czegoś trzeba się wystrzegać - to lenistwa. Również, mówiąc za św. Janem od Krzyża, lenistwa duchowego, można by rzec, pobożnościowego czy wprost - religijnego. Przy uważnej lekturze przypowieści, można usłyszeć echo sporów, jakie z Jezusem wiedli saduceusze w sprawie zachowywania tradycji. Jezus, ganiąc gnuśnego sługę, sprzeciwia się ich konserwatyzmowi. Uczniowie Jezusa, skoro przyłożyli rękę do pługa, nie oglądają się wstecz, ale starają się usłyszeć, czego Duch Boży dzisiaj od nich oczekuje. A dzisiaj jest zawsze nowe, gdyż Duch Boży nie powtarza się w swoim działaniu. Przeciwnie, wszystko czyni nowym.

ks. Wacław Oszajca - jezuita

Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności! (Mt 25, 30)