Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

30 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 52 (23 października 2016)

Rozważanie

Boże, bądź miłosierny dla mnie,
grzesznego.
(Łk 18,13)

XXX Niedziela Zwykła Łk 18, 9-14
Modlitwa to szukanie relacji z Bogiem. A jak w każdej relacji przede wszystkim liczy się nie technika komunikacji, ale osoby, które w niej uczestniczą. Technika jest w służbie osoby. Podobnie modlitwa. To nie zewnętrzne jej formy czy piękno ułożonych sformułowań decydują o jej owocności, o pokoju, radości, nadziei, które wraz z nią przychodzą, ale dyspozycja serca człowieka, który staje do modlitwy. Zastanawiające, jak ciało celnika wyraża jego ducha i znajduje odbicie w słowach. To prawdziwa modlitwa serca, która owocuje zbawieniem.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2016
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła