Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

30 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 52 (23 października 2016)

Wprowadzenie do liturgii

ŹRÓDŁO MISJI

 „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały” (II czytanie). To bardzo osobiste świadectwo św. Pawła Apostoła odczytywane w Światowy Dzień Misyjny wybrzmiewa ze szczególną mocą. Czy i my – wzmocnieni przez Pana łaską sakramentów chrztu i bierzmowania – nie jesteśmy posłani do głoszenia Ewangelii całemu światu?
Papież Franciszek naucza, że Kościół jest sługą misji. Dzieło misyjne Kościoła wcale nie zaczyna się od wielkich inicjatyw, od gromadzenia środków, tworzenia instytucji. Jego początek i źródło znajduje się w sercu każdego wierzącego. Jest nim łaska Ducha Świętego, który ma moc przemieniać wiernych w prawdziwych uczniów, a uczniów – w misjonarzy. To Duch popycha ludzi do głoszenia wielkich dzieł Boga. Daje odwagę, a nade wszystko głębokie przekonanie, że prawda o Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu świata musi być głoszona.
Tydzień misyjny, który dziś rozpoczynamy, jest świetną okazją do tego, by prosić Pana Boga za Kościół, czyli za nas wszystkich. By nie gasł w nas zapał misyjny wobec niechrześcijan, którzy wciąż potrzebują autentycznego świadectwa o Bogu prawdziwym. Potrzebujemy również mocy Ducha Świętego, byśmy nie osłabli w reewangelizacji tych, którzy w bogatych krajach Zachodu zdają się zapominać o Chrystusie i swoich chrześcijańskich korzeniach.
Świadectwo życia, modlitwa, jałmużna misyjna – to środki, jakimi każdy z nas może włączyć się w głoszenie Ewangelii, by – idąc za słowami św. Pawła – wszystkie narody mogły ją posłyszeć.

o. Jarosław Krawiec – dominikanin