Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 54 (10 listopada 2002)

Rozważanie

(Łk 2, 19) Jak lampa nie może świecić bez oliwy, tak życie chrześcijanina nie może się rozwijać bez karmienia się słowem Boga. Lecz aby żyć tym słowem, muszę je najpierw poznać. Aby je poznać, nie wystarczy tylko je słuchać, ale trzeba je nieustannie rozważać. Bóg mówi w różny sposób: przez wewnętrzne odczucia, przez osoby, wydarzenia... Czy słyszę, co mówi do mnie dziś? Roztropny i mądry jętego, moje życie jest jak lampa, w której nie brakuje oliwy. Sposób myślenia staje się sposobem życia, a treść rozważań - treścią życia. A Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.