Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 54 (10 listopada 2002)

Katecheza

Czy istnieje piekło?

Myśl o wiecznej karze piekła budzi u wielu ludzi silny sprzeciw. Twierdzą, że istnienia piekła nie da się pogodzić z prawdą o Bogu, który kocha i zawsze przebacza. Prawda o istnieniu wiecznego potępienia została przypomniana w tajemnicy fatimskiej nie po to, aby ludzi straszyć, lecz aby im przypomnieć, jakie są ostateczne konsekwencje odrzucenia Boga. Co na temat piekła mówi Pismo Święte? Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4)
Matko Boża Jasnogórska, można Opiekunko naszych drogich zmarłych, wyprowadź łaskawie z czyśćca dusze moich bliskich i tych wszystkich, o których winienem pamiętać w swoich modlitwach (a zwłaszcza… wymień te osoby). Przychyl im jak najrychlej nieba, obdarz chwałą błogosławionych, a mnie dopomagaj tak żyć, abym mógł spotkać się z nimi i cieszyć się ich i swoim szczęściem już na zawsze. Amen.