Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

22 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 44 (28 sierpnia 2016)

Rozważanie

  Gdy urządzasz przyjęcie,
zaproś ubogich, ułomnych, kulawych i niewidomych,
a będziesz szczęśliwy,
bo oni nie mają się czym tobie odwdzięczyć.
(Łk 14,13-14)

XXII Niedziela Zwykła Łk 14, 1. 7-14
Jedną z ważnych cech pokory jest pragnienie kochania, a ponieważ miłość jest darem, ten, kto kocha, zawsze chce obdarować swego bliźniego zaszczytnym miejscem przy stole lub posiłkiem, za który nie oczekuje wdzięczności. Pokora nie jest pogardą czy lekceważeniem samego siebie, lecz uznaniem konieczności kochania za najważniejszą zasadę relacji do drugiego człowieka. Ona nie rozważa zasług ani nie przelicza włożonego wysiłku, tylko w bliźnim dostrzega kogoś, kto zasługuje na miłość, i potrafi tę miłość wyrazić w konkretnych gestach. Człowiek pyszny nie potrafi kochać.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2016
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła