Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – Msza w dzień Rok C (biały) Nr 42 (15 sierpnia 2016)

Wprowadzenie do liturgii

PAN PRAGNIE SPOTKANIA

Są takie cudowne spotkania, w których obecny jest sam Pan Bóg. To On jest pierwszym, który czeka na drogach naszego życia. Bo On jest zawsze pierwszy w miłości. A czy Ty przeżyłeś już swoje spotkanie z Panem Bogiem?
Spotkania mogą być ważne, biznesowe, codzienne i takie, których nie chcemy.  Najważniejsze jest jednak to Boga z człowiekiem. On chce się z nami spotkać, aby dać się poznać. Abyśmy mogli doświadczyć Jego miłości i wejść z Nim w relację. Bóg pragnie obdarowywać nas swoją łaską i miłosierdziem, abyśmy tak wyposażeni szli na spotkanie drugiego człowieka. Do takiego spotkania doszło podczas Cudu nad Wisłą, który dziś wspominamy. Bóg wyszedł do ludzi, którzy odważnie postawili tamę złu i modlili się do Niego o zmiłowanie.
Takie spotkanie przeżyła Maryja w chwili Zwiastowania. Bóg stał się w niej człowiekiem. Przepełniona Duchem Świętym poszła do Elżbiety, aby móc się dzielić miłością i radością, której doświadczyła. Bo Boga nie można zatrzymać dla siebie, ale trzeba dawać Go drugiemu. Elżbieta dotknięta łaską rozpoznała w Maryi Matkę Boga. Jan, którego nosiła pod sercem, został napełniony Duchem Świętym. Maryja wyśpiewała swój Magnificat. Było to spotkanie, które stało się cudem dla wszystkich.
Czy pragniesz takiego spotkania? Jest ono możliwe, gdy pozwolisz spotkać się Bogu ze sobą. On czeka na ciebie w swoim Słowie, w konfesjonale, w Eucharystii. Pragnie cię obdarować swoją miłością, abyś mógł się nią dzielić i doświadczać radości dzielenia. A na końcu doświadczysz najpiękniejszego spotkania Boga w niebie na wieki.

Małgorzata Stuce