Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 Niedziela ZwykŁa - Święto Policji Rok C (zielony) Nr 38 (24 lipca 2016)

Katecheza

Odważne wybory w Evangelii Gaudium (4)

 

Kiedy wchodzimy w dorosłe życie, to zauważamy, że szybko trzeba nam przejść od młodzieńczych ideałów do realizmu rzeczywistości. Jak to uczynić, aby nie popaść w ponury pesymizm lub nie stracić odwagi entuzjazmu?
Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium tak pisze: „Wyzwania są po to, aby im podołać. Bądźmy realistami, ale nie tracąc radości, śmiałości i poświęcenia pełnego nadziei! Nie dajmy się okraść z misyjnej siły!” (EG 109). Ojciec Święty przypomina o tym, że: „Kościół powinien być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą się czuć przyjęci, kochani, w którym mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni do życia zgodnego z Ewangelią” (EG 114). Misyjną siłę głoszenia Kościół czerpie z samego źródła, czyli ze słowa Bożego! Ponieważ „Ewangelizacja wymaga zażyłości ze słowem Bożym, a to wymaga, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe” (EG 175).
A co my możemy uczynić, aby w naszej rodzinie i wspólnocie parafialnej słowo Boże było coraz bardziej czczone, czytane, poznawane i głoszone?
Osobiste i wspólnotowe wzrastanie w zażyłości ze słowem Bożym uzdalnia nas do odważnych wyborów na rzecz wspólnego dobra. Jakie to wybory? Pierwszy z nich: czas przewyższa przestrzeń – „Przyznanie priorytetu przestrzeni sprawia, że człowieka ogarnia szaleństwo, by rozwiązać wszystko natychmiast”, aby zaistnieć tu i teraz. Przyznanie priorytetu czasowi oznacza rozłożone w czasie budowanie tkanki społecznej narodu, podjęcie solidnych, długofalowych zadań ewangelizacyjnych (por. EG 223, 225). Drugi wybór: jedność przeważa nad konfliktem – jedności „mogą sprzyjać tylko te szlachetne osoby, które mają odwagę wznieść się ponad powierzchnię konfliktu i dostrzegają najgłębszą godność innych” (EG 228). Trzeci wybór: rzeczywistość jest ważniejsza od idei. „Rzeczywistość po prostu jest, ideę się opracowuje. Trzeba doprowadzić do stałego dialogu pomiędzy nimi, unikając odseparowania idei od rzeczywistości” (EG 231). Czwarty wybór: całość przewyższa część – „Napięcie istnieje również pomiędzy tym, co globalne, a tym, co lokalne. Należy zwrócić uwagę na wymiar globalny, aby nie ulec pokusie wąskiego, lokalnego spojrzenia” (EG 234), także w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom, kulturom i narodom.
A jakie spojrzenie przeważa u mnie? Czy szukam wspólnego dobra?

 

s. Anna Maria Pudełko – apostolinka