Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok C (biały) Nr 30 (14 czerwca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

SPOTKANIE Z JEZUSEM - DROGĄ MOJEGO ŻYCIA

Sprawowanie Mszy św. i procesji Bożego Ciała przy pomocy widzialnych znaków dokonuje się dzisiaj w sposób wyjątkowo uroczysty. Zamysłem Kościoła jest, by przybrane ołtarze i okna domów na trasie procesji, w połączeniu z dobrze przygotowanymi komentarzami, czytaniami i śpiewem, stworzyły odpowiednią atmosferę do głębokiego przeżycia spotkania z Jezusem, który jest Drogą każdego chrześcijanina. Uczestnicząc w liturgii Bożego Ciała powinniśmy sobie uświadomić, iż niezależnie od motywów, udział w tej uroczystości staje się dla nas szansą. W Osobie Jezusa spotykamy się z żywym Bogiem, z możliwością powierzenia się Duchowi Świętemu, który wprowadza w nas proces uświęcania, zapoczątkowany na chrzcie św. Wsłuchajmy się w teksty liturgii mszalnej, które mówią, że nie miejsce i zewnętrzna oprawa uroczystości są najważniejsze, ale człowiek przeżywający swe relacje z Bogiem, z samym sobą i ze wspólnotą Kościoła. Przypominają one zebranym o wielkiej miłości Ojca, który pragnie, aby wszyscy ludzie byli świętymi i doświadczyli radości zbawienia. Decyzję udziału w tej radości Bóg pozostawia każdemu człowiekowi.

ks. Ireneusz Werbiński

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.