Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 12 (18 marca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

WSZYSCY POTRZEBUJEMY NAWRÓCENIA

Ojciec Święty Jan Paweł II w bulli Incarnationis mysterium, ogłaszając Wielki Jubileusz Roku 2000, wezwał wszystkich chrześcijan do nawrócenia, wyznania win, odejścia od zła i grzechu. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od tego właśnie wezwania. Ci zmasakrowani przez Piłata Galilejczycy wcale nie byli większymi grzesznikami niż inni; podobnie i ci, na których zwaliła się wieża w Siloe, nie byli gorsi od nas. Ukazując te przykłady Chrystus przestrzega nas przed błędnym rozumieniem nawrócenia i przyjęciem błędnej postawy wobec niego. Wielu dobrych, pobożnych i starających się żyć według Bożych przykazań chrześcijan uważa, iż wezwanie Chrystusa do nawrócenia dotyczy tylko wielkich grzeszników. "To oni powinni się nawrócić" - mówią. Chrystus chce nas wyprowadzić z tego błędu. Dwa razy w dzisiejszej Ewangelii powtarza się słowo: "wszyscy" (zob. Łk 13, 3. 5) - a więc i my też musimy się nawrócić. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia; wszyscy i zawsze. Człowiek wierzący nigdy nie może powiedzieć: "Już nie potrzebuję nawrócenia". Pamiętajmy o tym zawsze, a szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu.

o. Roman Stokłosa - karmelita bosy

Pan mówi: "Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie".
(por. Mt 4, 17)