Prenumerata

 
Prenumerata

 

Prenumerata biuletynu liturgicznego Dzień Pański na rok 2016 obejmuje 64 kolejne numery biuletynu począwszy od numeru 5/2015, tj. od 24.01.2016 r. do numeru 5/2016, tj. do 22.01.2017 r. Cała prenumerata bedzie realizowana w czterech wysyłkach zawierających 16 kolejnych numerów.

Daty i zawartość poszczególnych wysyłek wyszczególniona jest poniżej. Prenumertę można rozpocząć od dowolnego kwartału i będzie ona obejmowała cztery kolejne wysyłki

Koszt prenumeraty na cały rok, tj. na 64 numery:

 • prenumerata do 9 kpl., cena: 20,00 zł., czyli ok. 31 groszy za każdy numer
 • prenumerata od 10 do 99 kpl., cena: 14,00 zł., czyli ok. 22 groszy za każdy numer
 • prenumerata na co najmniej  100 kpl., cena: 12,00 zł., czyli ok. 19 groszy za każdy numer

Sprzedaż bez przedpłaty

Zamówienia przyjmowane są także na komplety (tj. cztery wysyłki zawierające 16 kolejnych numerów), zgodnie z zestawieniem, które znajduje się poniżej. W tym przypadku płatność następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionej przesyłki, na podstawie przysłanej faktury. Koszty wysyłki pokrywa wydawca.

Cena 1 wysyłki, tj. 16 kolejnych numerów, uzależniona jest od wielkości zamówienia:

 • zamówienie do 9 kpl.,
  cena: 10,00 zł. za komplet 16 numerów, czyli 0,63 zł. za pojedyńczy numer;
 • zamówienie od 10 do 99 kpl.,
  cena: 4,00 zł. za komplet 16 numerów, czyli 0,25 zł. za pojedyńczy numer;
 • zamówienie co najmniej 100 kpl.,
  cena: 3,50 zł. za komplet 16 numerów, czyli 0,22 zł. za pojedyńczy numer.

Daty i zawartość wysyłek biuletynu Dzień Pański:

 • 1. wysyłka w styczniu 2016 obejmuje numery 6-21,
  tj. od 24 stycznia 2016 r. do 10 kwietnia 2016 r.; 
   
 • 2. wysyłka w marcu 2016 obejmuje numery 22-37,
  tj. od 17 kwietnia 2016 r. do 17 lipca 2016 r.; 
   
 • 3. wysyłka w lipcu 2016 obejmuje numery 38-53,
  tj. od 24 lipca 2016 r. do 30 października 2016 r.;
   
 • 4. wysyłka w październiku 2016 obejmuje numery 54-64/2016; 01-05/2017,
  tj. od 1 listopada 2016 r. do 22 stycznia 2017 r.

Zamówienia prosimy kierować na adres:

Edycja Świętego Pawła
Centrum Logistyczne

ul.
Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
tel. 34.362.06.89
e-mail:
prenumerata@edycja.pl

Należność za zamówione komplety Dnia Pańskiego proszę kierować na podane niżej konto:

Bank Zachodni WBK SA o/Cz-wa
nr konta: 91 1090 1795 0000 0001 0885 6138

opisując swoje zamówienie na dokumencie wpłaty oraz podając dane zamawiającego.

UWAGA!!! Powyższe zasady dotyczą sprzedaży na terenie Polski, a podane ceny są cenami brutto.