Prenumerata

 
Prenumerata

 

Prenumerata biuletynu liturgicznego Dzień Pański obejmuje 64 kolejne numery biuletynu (co stanowi 1 komplet). Realizowana jest w czterech wysyłkach pakietach zawierających po 16 kolejnych numerów.

Daty i zawartość poszczególnych wysyłek wyszczególniona jest poniżej. Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego kwartału i będzie ona obejmowała cztery kolejne wysyłki

Koszt prenumeraty na cały rok, tj. na 64 numery:

 • prenumerata do 9 kpl.,                           cena: 30,00 zł za komplet, czyli 0,47 zł. za każdy numer
 • prenumerata od 10 do 99 kpl.,               cena: 17,00 zł za komplet, czyli 0,27 zł. za każdy numer
 • prenumerata na co najmniej  100 kpl.,    cena: 15,00 zł za komplet, czyli 0,23 zł. za każdy numer

Sprzedaż bez przedpłaty

Zamówienia przyjmowane są także na komplety (tj. cztery wysyłki zawierające 16 kolejnych numerów), zgodnie z zestawieniem, które znajduje się poniżej. W tym przypadku płatność następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionej przesyłki, na podstawie przysłanej faktury. Koszty wysyłki pokrywa wydawca.

Cena 1 wysyłki, tj. pakietu 16 kolejnych numerów, uzależniona jest od wielkości zamówienia:

 • zamówienie do 9 pakietów,                           cena: 15,00 zł. za pakiet 16 kolejnych numerów, czyli 0,94 zł. za pojedyńczy numer;
 • zamówienie od 10 do 99 pakietów,               cena:    6,00 zł. za pakiet 16 kolejnych numerów, czyli 0,37 zł. za pojedyńczy numer;
 • zamówienie co najmniej 100 pakietów,          cena:    5,00 zł. za pakiet 16 kolejnych numerów, czyli 0,31 zł. za pojedyńczy numer.

Daty i zawartość wysyłek biuletynu Dzień Pański:

 • 1. wysyłka w grudniu obejmuje numery 5-20,
  tj. od stycznia do kwietnia; 
   
 • 2. wysyłka w marcu obejmuje numery 21-36,
  tj. od kwietnia do lipca; 
   
 • 3. wysyłka w czerwcu obejmuje numery 37-52,
  tj. od lipca do listopada;
   
 • 4. wysyłka we wrześniu obejmuje numery 53-64 oraz 1-4,
  tj. od listopada do stycznia.

Zamówienia prosimy kierować na adres:

Edycja Świętego Pawła
ul.
Hutnicza 46
42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel. 34.370.83.50; 34.366.15.50
e-mail:
prenumerata@edycja.pl

Należność za zamówione komplety Dnia Pańskiego proszę kierować na podane niżej konto:

Bank Zachodni WBK SA o/Cz-wa
nr konta: 91 1090 1795 0000 0001 0885 6138

opisując swoje zamówienie na dokumencie wpłaty oraz podając dane zamawiającego.

UWAGA!!! Powyższe zasady dotyczą sprzedaży na terenie Polski, a podane ceny są cenami brutto.