Dla autorów

 

 Wydawnictwo informuje, że materiałów niezamówionych nie zwraca, nie przechowuje i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane propozycje i listy. 

Teksty należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego, ewentualnie w formie elektronicznej. Nie czytamy tekstów w formie rękopisu. 

Nie zajmujemy się oceną twórczości, a opinie wydawane przez zespół redakcyjny służą podjęciu decyzji o opublikowaniu tekstu, nie ujawniamy ich na zewnątrz. 

Ze względu na określony charakter publikacji Edycji Świętego Pawła jako wydawnictwa chrześcijańskiego prosimy nie nadsyłać tekstów i zdjęć, które byłyby sprzeczne z założeniami programowymi przyjętymi przez wydawnictwo. 

Propozycję współpracy fotograficznej prosimy udokumentować wybranymi zdjęciami przesłanymi na płycie CD.

Adres do korespondencji:

Edycja Św. Pawła

Dział redakcji

ul. św. Pawła 13/15

42-221 Częstochowa

tel. 34 36 20 689 fax 34 36 20 989

możesz do nas napisać e-mail